Regulamin sklepu internetowego

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez FINANCE SOLUTIONS SP Z O.O., ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 36/112B, 02-797 Warszawa, KRS 0000761955, REGON 382006305 – za pośrednictwem sklepu internetowego https://nextlife4u.pl/ (zwanego dalej jako: „Sklep Internetowy” lub „Sklep”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną.

§ 1 Słowniczek

Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa ma być prowadzona sprzedaż drogą elektroniczną poprzez stronę https://nextlife4u.pl/;

Konsument – osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Sprzedawca – FINANCE SOLUTIONS SP Z O.O., ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 36/112B, 02-797 Warszawa, KRS 0000761955, REGON 382006305;

Sklep fizyczny Sprzedającego: Sklepy znajdujące się w Pruszkowie przy al. Wojska Polskiego 19, 05-800 Pruszków oraz Zielonej Górze, ul. Kupiecka 1/10, 65-426 Zielona Góra;

Strona Internetowa – https://nextlife4u.pl/ lub strona https://allegro.pl/uzytkownik/NEXTLIFE4U/sklep,

Rachunek Bankowy Sprzedawcy: Prowadzony dla FINANCE SOLUTIONS SP Z O.O.,  rachunek bankowy nr: […]

Adres e-mail: adres email sprzedającego: allegro@nextlife4u.pl;

 

§ 2 Składanie zamówień

1.   Informacje zawarte w sklepie internetowym stanowią zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży;

2.   Klient może składać zamówienia za pośrednictwem Strony Internetowej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3.   Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma na wskazany adres e-mail: informację o zamówieniu, status zamówienia oraz jego numer. Klient zostanie ponadto poinformowany o statusie płatności.

§ 3 Płatności

 

 

1.   Ceny na Stronie Internetowej stanowią ceny brutto.

2.   Klient dokonuje płatności za zamówione Usługi poprzez:

a)     przelew bankowy lub przelew bankowy błyskawiczny na rachunek bankowy Sprzedawcy;

b)     system obsługi płatności PayU S.A., BLIK, Blue Media, DotPay lub inny udostępniony na Stronie Internetowej;

c) system sprzedaży towarów allegro.pl;

3.   W wypadku braku dokonania płatności przez Klienta za zamówiony towar w terminie 7 dni, Sprzedawca anuluje zamówienie. Za anulację zamówienia, Klient nie ponosi żadnych kosztów.

 

§ 4 Realizacja Usług i Sprzedaży. Termin.

 

1.     Towary i usługi oferowane przez Sprzedawcę poprzez stronę internetową wysyłane są do Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na Rachunku Bankowym Sprzedawcy. W wypadku braku dokonania płatności przez Klienta za zamówioną usługę lub towar w terminie 7 dni, Sprzedawca anuluje zamówienie. Za anulację zamówienia, Klient nie ponosi żadnych kosztów.

2.   Towary wysyłane są w terminie podanym na stronie internetowej. W przypadku braku takiej informacji przyjmuje się, że towary ze statusem „dostępne” na stronie internetowej wysyłane są w terminie najpóźniej 48 h od opłacenia zamówienia z zastrzeżeniami wynikającymi z pkt 3 poniżej, zgodnie z którym wysyłka nie jest prowadzona w soboty i niedziele oraz w dni ustawowo wolne od pracy. 

3. Sprzedaż towarów prowadzona jest 24h na dobę 7 dni w tygodniu, natomiast wysyłka towarów prowadzona jest  od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Jeżeli termin wysyłki przypadnie na sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, przesyłka zostanie nadana w pierwszy następny dzień roboczy po tym terminie.

§ 5 Odstąpienie od Umowy sprzedaży.

 

1.     Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę świadczenia usług na odległość – może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.  Do zachowania terminu wystarczy wysłanie wiadomości e-mail z tytułem: „Odstąpienie od umowy zawartej na odległość z dnia […] nr […], dotyczącej produktu […]” na adres e-mail: allegro@nextlife4u.pl; oraz podanie numeru rachunku bankowego do zwrotu świadczeń. Klient może przy tym, ale nie musi – skorzystać z dowolnego formularza Odstąpienia od umowy. Następnie, Klient w terminie kolejnych 14 dni ma obowiązek dokonania fizycznego zwrotu towaru. 

2.     Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności.

3. Wszystkie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta – stosuje się. 

§ 6 Zwroty

 

1.     Klient ma prawo zwrócić nieużywany i nieuszkodzony towar z metką (lub innym fabrycznym oznakowaniem) w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.

2.     Do zachowania terminu, wystarczy odesłanie towaru w terminie 14 dni oraz wysłanie maila z tytułem: „Zwrot towaru zakupionego dnia […] nr […]” na adres e-mail: allegro@nextlife4u.pl; wraz z informacją o numerze rachunku bankowego do zwrotu.

3.     Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwróconego nieużywanego towaru – zwrócić Klientowi cenę zakupionego towaru.

§ 7 Reklamacje.
Ochrona danych osobowych.

 

1.     Klient zgłasza reklamacje na otrzymane produkty i usługi poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail: allegro@nextlife4u.pl; 

2.     Reklamacje są rozpatrywane w terminie 7 dni. Po rozpatrzeniu reklamacji, Klient otrzyma odpowiedź e-mail na zgłoszoną reklamację. W przypadku stwierdzenia Reklamacji za zasadną, Sprzedawca zaproponuje w wiadomości e-mail sposób zakończenia sprawy. W zależności od stopnia stwierdzonych naruszeń interesu Klienta może być to np.:

a)     przekazanie kodu rabatowego na następny zakup towaru;

c)     zwrot części ceny;

d)     zwrot całości ceny.

3.     Sprzedawca zobowiązuje się do przestrzegania w zakresie ochrony danych osobowych, wszelkich przepisów prawem przewidzianych (w tym RODO). 

4. Przepisy prawa powszechnie obowiązującego w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta – stosuje się. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.01.2021 r. Wszelkie prawa zastrzeżone (R).